باسلام

زمان برگزاری آزمون واحد دخترانه و پسرانه : ۲۳ خردادماه ۹۸

متوسطه دوره اول دخترانه و پسرانه  : ساعت ۱۰ الی ۱۲

متوسطه دوره دوم دخترانه : ساعت ۸ الی ۱۰

مکان برگزاری واحد دخترانه : چهارباغ بالا ، بعد از چهارراه شریعتی ، جنب اداره ثبت اسناد ، بن بست سرور ، متوسطه دوره اول و دوم دخترانه قلم سفید

مکان برگزاری واحد پسرانه : چهارراه نظر ، ابتدای خیابان نظرشرقی ، متوسطه دوره اول و دوم پسرانه قلم سفید